George Avetisyan ©

Built with Berta.me

 1. Tšītšōrlinkizt / atstatuvums.lv
  2020

  Tšītšōrlinkizt is a body of work that engages with the Livonians and Livonian descendants from the Northern coast of Courland. They are one of the most rapidly disappearing ethnic groups in Latvia that has remained in particularly this part of Latvia, along the coastal line of the Baltic Sea.

  We are six Latvian-based contemporary artists - Iveta Gabaliņa (Vaivode), Andrejs Strokins, Reinis Hofmanis, Ieva Balode, Kristīne Madjāre and myself who are taking part of a group show / online exhibition “Atstatuvums” (atstatuvums.lv/) curated by Katrīna Jaunupe from the foundation “Mākslai vajag telpu”.

  Each of us has chosen a subject that is related to one of the social groups in Latvia. Personally, I have always been fascinated by the ancient Livonian villages, their songs and coast, its vast landscapes, the smell of pine and its mysterious vibe by the Baltic Sea so I've decided to be closer to the nature and people while taking photographs or listening to their stories.

  I was walking and biking along the coast during the summer of 2020. I have stayed in their homes, some of the nights in a tent and lived in Mazirbe for nine days at the house of Zembahi as a part of a residency Livland 2020. This way I could feel, learn and experience something new about Northern coast of Kurzeme and Livonians as one of the fastest disappearing ethnic groups in Latvia.

  makslaivajagtelpu.lv/
  atstatuvums.lv/

  Publications (Online).
  2021 FK Magazine (EN)
  2021 FK Magazine (LV)
  2020 Atstatuvums
  2020 Mākslai vajag telpu / Atstatuvums 2. Šajā sociālās mākslas projektā un pētījumā ar antropoloģisku ievirzi esmu pievērsies Ziemeļkurzemes zvejniekciemiem starp Ventspili un Ģipku ar mērķi pētīt lībiešu krastu, lībiešus un lībiešu pēctečus kā vienu no visstraujāk izzūdošajām etniskajām grupām Latvijā, kas visilgāk saglabājusies tieši šajā Latvijas daļā, gar Baltijas jūras piekrasti.

  Lībieši ir viena no septiņām Baltijas jūras somu tautām, kuras runā somugru grupas valodā, kas ilgus gadsimtus ir tikusi pakļauta etniskai un lingvistiskai asimilācijai, postošiem kariem, fiziskai iznīcināšanai, kā arī piespiedu pārvietošanai. Lībiešus nesaudzīgi izkliedēja gan karš, gan vardarbīgā padomju pārtautošanas politika laikā, kad lībiešu krasts nonāca arī PSRS stingrajā robežzonas režīmā, kur tika izvietotas padomju militārās bāzes. Aizliegums zvejot Baltijas jūrā izkaisīja darbspējīgos lībiešus pa visu Latvijas teritoriju.